Cigánypaloták - belülről

Az utóbbi két évtizedben épült díszes cigánypaloták közismertek, legalábbis kívülről. Belépni azonban már keveseknek adatott meg, e reprezentatív épületek belsejével kapcsolatban így rengeteg mende-monda kering. A Cashidelucs facebook-oldalon található "avem o kasa shukar" fénykép-sorozat ezekbe a lakásbelsőkbe nyújt bepillantást. A felvételek készítésekor a fényképészt nem a társadalomtudós kíváncsisága vezette, hanem építészi műveltsége és ízlése, így a felvételeket inkább paródiának szánta, a képek szociológiai értékét azonban ez nem csorbítja.
A képek értelmezéséhez Rudolf Graaf elemzését ajánlom (Palatele tiganest, arhitectura si cultura). Graaf szerint a paloták a roma társadalom rendszerváltás utáni átrétegződési folyamatában értelmezhetők, és a hagyományos, klánokra épülő rétegződéshez képest az újonnan meggazdagodott családok gazdasági potenciáljának kinyilvánítási eszközei. A palota “kifejezi egy család vagy egyén rivalizálási képességét a közösség vajdájával, és ami ennél is fontosabb, a család felhalmozott gazdasági tőkéjét olyan szimbolikus tőkévé alakítja át, mely által megkérdőjelezhetővé válik a fennálló társadalmi hierarchia. Ez az átalakítás a többségi társadalom által is elfogadott gazdasági tőkét olyan szimbolikus tőkévé változtatja (mármint cigánypalotává) amely többé nem válhat a gádzsókkal folyatott csere tárgyává. Egy olyan figyelemreméltó alkímiával állunk tehát szemben, melynek eredményeként egy gazdasági tőke kezdeti csereértéke megsemmisül kifele, de annál nagyobb szimbolikus értékre tesz szert befele, a közösség irányába. A palotaépítés tehát egy határozott társadalmi és kulturális célú gyakorlat, amely távolról sem a gádzsók életkörülményeinek félresikerült utánzása.”
Graf elemzése a paloták belső tereinek megértéséhez is nyújt fogódzókat (az elemzésnek ez a része azonban az olvasó részéről a cigány kultúra valamelyes ismeretét is feltételezi). E tekintetben jó tudni, hogy a paloták nem a mindennapi élet tevékenységei számára készültek, hanem a társadalmi hierarchia reprodukciója (és átformálása) szempontjából fontos közösségi események számára. Így érthető, hogy legfontosabb részük mindig valamilyen nagy, reprezentatív tér. Sőt, a gádzsóknál magán terekként használt szobatípusok is itt elsősorban reprezentációs célt szolgálnak, a felvételeken látható hálószobákban senki sem alszik, ezek valójában nem intim terek, inkább a paraszti kultúrából ismert tiszta szoba funkcióját töltik be.

A teljes album - és egyúttal a fenti képek forrása - itt érhető el, Az alábbi videón pedig használat közben láthatunk belülről egy ilyen palotát. Ez a felvétel sem elemzői céllal készült, a klippben az egyik legnépszerűbb erdélyi cigányzenész, Sandu Ciorba és zenekara énekel egy kissé megkoreografált házi mulatságon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése